|  Logga in
 
GWCS » Målbild & Vision
GWCS Målbild & Vision

GWCS Målbild & Vision

GWCS klubbprofil och varumärket GWCS
GWCS är ett positivt laddat varumärke som inger respekt och förtroende såväl internt som externt. Vi är anslutna till Sveriges Motorcyklister – SMC- och ställer oss därmed bakom SMC arbete för svensk motorcyklism.

Redan i vårt val av motorcykel och klubb har vi gjort ett val i vem vi vill framstå att vara. Vi signalerar omdöme, ansvar och hyggliga medtrafikanter.


Medlemmar
Målbilden för är att minst 75% av landets Guldwingeägare är medlemmar i GWCS. Vi har en aktiv och utvecklad medlemsvård på alla nivåer i klubben.

Värdegrund
Våra viktigaste kännetecken har vi sammanfattat i begreppen:

Samhörighet
GWCS är en rikstäckande klubb, med ett befäst och gemensamt varumärke som innebär att vi kan agera som en stark och betydelsefull klubb i frågor som är viktiga för våra medlemmar. Den gemensamma loggan används i alla distrikt och är symbolen för vår samhörighet. Medlemmarnas delaktighet är ett viktigt redskap för att stärka känslan av samhörighet.

Samvaro
Samvaro och vänskapsband i distrikten stärks genom gemensamma aktiviteter. De förtroendevaldas engagemang och intresse uppmuntras och byggande av nätverk underlättas bl.a. genom årligt arbetsmöte. Gemenskapen på riksplanet utövas främst genom GWCS internationella och nationella träffar som kontinuerligt utvärderas och förbättras och därmed lockar allt fler deltagare. Utökat samarbete mellan distrikten är en allt vanligare företeelse.

Säkerhet
GWCS medlemmar betraktas som föregångsmän när det gäller personlig säkerhet och trafiksäkerhet. 90% av våra medlemmar börjar säsongen med en avrostning. Genom höga ambitioner i trafik- och säkerhetsmedvetande påverkar vi också våra försäkringspremier.

Synlighet
Vår logotyp och klubbprofil är konsekvent tillämpad och därmed välkänd, allmänt respekterad och speglar hur vi vill uppfattas såväl inom klubben som för omgivningen. Vi syns, hörs och påverkar på ett seriöst sätt i sammanhang av betydelse för GWCS och våra medlemmar.

Mervärden
Vi har en ständig strävan att skapa mervärden för GWCS medlemmar – inte minst ekonomiska.

 Skriv ut   
Användarvillkor  |  Personliga Uppgifter
GWCS  |  Distrikten  |  Träffkalender  |  Klubbshopen  |  Guldklimpen  |  Galleri  |  Köp & Sälj  |  Gästbok  |  Medlemskap  |  Frågor & Svar
© Copyright 2018 - Gold Wing Club Sweden