|  Logga in
 
GWCS » Medlemsskap
Klicka nedan och bli medlem i GWCS Du också!

GWCS Medlemsregister
http://medlem.gwcs.se

Inloggning till medlemsregistret gör du på följande sätt:

1. Gå till http://medlem.gwcs.se då kommer du till inloggningssidan för GWCS medlemsregister.
 

2. Logga sedan in med ditt medlemsnummer och det OCR-nummer du fått med bekräftelsen på ditt medlemskort som "lösenord".  Du kommer då direkt till dina egna uppgifter i medlemsregistret och kan ändra och komplettera dina uppgifter. (Du kan endast ändra dina egna uppgifter)

3. När du är inloggad i medlemsregistret kan du också genom att på vänstra sidan klicka på ”sök medlem”  söka och titta på vilken enskild medlem som helst samt på vilket distrikt eller på hela GWCS om så önskas. 

OBS! Lämpligt är att titta på de egna uppgifterna samt ändra egna uppgifter så att adress, telenr, e-postadress samt andra aktuella uppgifter som underlättar vid distributionen av Klimpen samt andra utskick och kontakter.

4. Viktigt! När du ändrat uppgifter så klicka på ”spara” längst ner på sidan.  

Inloggning till medlemsregistret

Dina inloggningsuppgifter finns på medlemsbrevet!

/Håkan Johansson

 


 

Klicka på loggan nu och bli medlem och se vad klubben har att erbjuda dig som åker eller är intresserad av Honda Gold Wing.


 

 Skriv ut   
Text/HTML

GWCS FORDONSKOD
Fordonskod, vad är det?
Vi har sedan klubben bildades försökt att föra statistik över hur många av de olika modeller av Gold Wing's som våra medlemmar har. För att kunna göra detta så måste man ha ett system som anger vilken cylindervolym, modell och utrustning det finns och om sidovagn är monterad. Vi vill också veta om ägaren har släpkärra till sin Winge.
Fordonskoden har under årens lopp genomgått förändringar i takt med utvecklingen och består för närvarande av sex (6) siffror som var och en har sin betydelse beroende på var siffran står.

1:a siffran beskriver storleken d.v.s. cylindervolymen.
2:a siffran talar om att det finns sidovagn eller inte, eller om det är en Trike.
3:e siffran har samma betydelse vad gäller släpkärra. ( registrerad eller oregistrerad.)
4:e siffran beskriver modellen.
5:e och 6:e siffrorna är de två sista siffrorna i årsmodellen.
1:a siffran
= 0 för 1000 kubikare
= 1 för 1100 kubik
= 2 för 1200 kubik
= 3 för 1500 kubik
= 4 för 1800 kubik.
= 9 för okänd kubik. ( ej Gold Wing )
2:a siffran
= 0 om det är en "solocykel".
= 1 om sidovagn finns monterad
= 2 om det är en Trike.
3:e siffran
= 0 om ägaren inte har någon släpkärra.
= 1 om ägaren har en MC-släpkärra (registrerad eller oregistrerad)
4:e siffran
= 1 om cykeln är en 1000cc eller 1100cc utan kåpa eller väskor monterade, som den var när den såldes från tillverkaren (naken).
= 2 om ägaren har monterat på kåpa eller väskor på en naken 1000cc eller 1100cc.
(Siffran 1 eller 2 har inte någonting med eventuellt krom eller liknande tillbehör att göra!)
= 3 om modellen är en Interstate.
= 4 om det är en Aspencade eller GL1800A
= 5 om det är en LTD ( Limited).
= 6 om det är en SE eller SEi.
= 7 om det är en Honda men inte en Gold Wing. Ex. F6C Valkyria
= 8 (ledigt)
= 9 om det är en mc av annat fabrikat än Honda ( Suzuki, Yamaha etc. ).
5:e och 6:e siffrorna är de två sista siffrorna i årsmodellens årtal ex. 89 för 1989, 02 för 2002 o.s.v.
Exempel fordonskod: 301699;
"En 1500 kubikare utan sidovagn men med släpkärra, Modell SE, av årsmodell 1999."

 Skriv ut   
Läs om hur Du blir medlem

Information vår medlemsansvarig om vad det innebär att vara medlem och hur man blir det !
Har du ytterligare frågor om nytt eller befintligt medlemskap? Kontakta då vår Medlemsansvarige:

Vill du bli medlem så fyller Du i alla uppgifter genom att klicka på loggan till vänster.
Genom att Du blir medlem godkänner Du samtidigt att GWCS lagrar uppgifter om dig enligt PUL:s regler för idella föreningar och att GWCS kan komma att skicka information till dig på den e-postadress som Du anger. GWCS kommer aldrig att lämna ut din e-postadress eller använda den i annat syfte än att informera om klubbens verksamhet.

Vill du ändra dina uppgifter i medlemsregistret?
Klicka HÄR så kan Du logga in med dina medlemsuppgifter och ändra din adress, telefonnummer, om Du bytt motorcykel etc. Om du inte klarar av det själv be din DO eller medlemsansvarig i distriktet eller maila till medlemsansvarig och uppge ditt medlemsnummer samt OCR-nummer och sedan de uppgifter Du vill ändra så hjälper vi dig.

GILTIGHETSTID
Medlemsavgiften gäller kalenderår, d v s 1 januari t o m 31 december och fastställs av GWCS föreningsstämma.

ÅRSAVGIFT?
Medlemsavgiften per kalenderår är 400 kr för fullbetalande medlem
och 200 kr för medlem som INTE erhåller Guldklimpen (vår medlemstidning). Medlem utan tidning är dock medlem i GWEF och erhåller medlemskort för detta.

BETALNINGSMOTTAGARE
Avgiften betalas in på vårt plusgiro 224611-4 
GoldWing Club Sweden skall anges som mottagare.

VILKA UPPGIFTER BEHÖVER VI?
Enligt GWCS stadgar skall namn, adress, födelsedata och telefonnummer ALLTID uppges av ny medlem. För medlem som är registrerad ägare till Honda Gold Wing motorcykel gäller också kravet att ange vilken typ av MC och att registreringsnummer anges. Länstillhörighet skall också anges. Det behöver inte vara samma distrikt (län) som där du bor, utan du kan själv välja. Detta underlättar arbetet för våra distriktsombud när information skickas till medlemmarna i distriktet. Yrke och mobilnummer är frivilliga uppgifter.

HAR DU FRÅGOR?
När Du betalat medlemsavgiften som ny medlem tar det ca 2-4 veckor, innan Du får bekräftelse från GWCS angående ditt medlemskap. Är någon av de uppgifter vi registrerat på dig felaktig eller är det någon uppgift vi saknar, måste Du meddela medlemsansvarig detta inom en vecka efter Du fått bekräftelse. Det är mycket viktigt för att medlemsansvarig ska kunna registrera Dig som medlem och för att ditt medlemskort ska bli riktigt. Var noga med att kontrollera de uppgifter vi registrerat på dig och meddela snarast eventuella felaktigheter eller saknade uppgifter. Vill Du vara med i GWCS medlemsmatrikel, måste Du svara på frågan om du samtycker till att dina personuppgifter används. OBS! Personnummer används inte i medlemsmatrikeln och lämnas aldrig ut. Dröjer det längre än 4 veckor, vilket det kan göra under semestertider och Du vill kontakta GWCS för att kontrollera din inbetalning, eller kanske fråga om något annat, kan Du ringa eller mejla medlemsansvarig.

FÖRNYAT MEDLEMSKAP

Inbetalningskort för förnyat medlemskap skickar GWCS ut i slutet av året (okt/nov) och skall betalas senast den 30 november. Detta för att medlemskorten beställs redan vid årsskiftet för distribution med nr 1 av Klimpen. Om Du inte erhåller något inbetalningskort före den 15 november, ska Du kontakta ditt distriktsombud eller medlemsansvarig. Namn och telefonnummer finner du på i medlemstidningen Guldklimpen. Det är medlemmen som ansvarar för att förnya sitt medlemskap, genom att betala in medlemsavgiften med det av GWCS utskickade inbetalningskortet.


MEDLEMSUTSKICK
Medlemsutskick innehållande medlemskort i GWEF och Stamp Card skickas med nr 1 av Klimpen till samtliga fullbetalande medlemmar som förnyat sitt medlemskap. Även nya fullbetalande medlemmar som tillkommit i slutet av året erhåller medlemsutskicket med Klimpen nr 1. Ny medlem som tillkommer efter den 30 november får ovannämnda saker och medlemskortet i GWCS, när vi registrerat personen som medlem och fått medlemskortet från vår leverantör.
Medlem utan Klimpen får medlemskort i GWCS, när vi registrerat personen som medlem och fått medlemskortet från vår leverantör.
Det kan ta ett antal veckor efter att medlemmen erhållit bekräftelse på sitt medlemskap.


Välkommen i vår gemenskap!

 Skriv ut   
Användarvillkor  |  Personliga Uppgifter
GWCS  |  Distrikten  |  Träffkalender  |  Klubbshopen  |  Guldklimpen  |  Galleri  |  Köp & Sälj  |  Gästbok  |  Medlemskap  |  Frågor & Svar
© Copyright 2018 - Gold Wing Club Sweden