|  Logga in
 
GWCS » Om GWCS
Text/HTML

Välkommen till GoldWing Club Sweden (GWCS)

GoldWing Club Sweden (GWCS) är en intresse och märkesklubb för ägare och intresserade av Honda GOLDWING motorcykel. Klubben bildades 1981 och har rikstäckande verksamhet med ca 1200 medlemmar.


GoldWing Club Sweden, i sina stadgar kallad GWCS eller Guldvingeklubben, är en på demokratisk grund byggd ideell sammanslutning, som har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas intresse i egenskap av ägare eller intresserade av HONDA GOLDWING motorcykel. GoldWing Club Sweden drivs utan enskilt vinstintresse och är partipolitiskt och religiöst obunden. GWCS verksamhet leds av en vald styrelse i enlighet med stadgarnas bestämmelser och av GWCS högsta beslutande organ, föreningsstämman, uppdragna riktlinjer och fattade beslut. Val till styrelse och övriga förtroendeposter sker på föreningsstämman, vilken hålls första kvartalet varje år. Läs vidare om GWCS

 Skriv ut   
Om GWCS

Välkommen till GoldWing Club Sweden (GWCS)

GoldWing Club Sweden (GWCS) är en intresse och märkesklubb för ägare och intresserade av Honda GOLDWING motorcykel. Klubben bildades 1981 och har rikstäckande verksamhet med ca 2000 medlemmar.


GoldWing Club Sweden, i sina stadgar kallad GWCS eller Guldvingeklubben, är en på demokratisk grund byggd ideell sammanslutning, som har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas intresse i egenskap av ägare eller intresserade av HONDA GOLDWING motorcykel. GoldWing Club Sweden drivs utan enskilt vinstintresse och är partipolitiskt och religiöst obunden. GWCS verksamhet leds av en vald styrelse i enlighet med stadgarnas bestämmelser och av GWCS högsta beslutande organ, föreningsstämman, uppdragna riktlinjer och fattade beslut. Val till styrelse och övriga förtroendeposter sker på föreningsstämman, vilken hålls första kvartalet varje år.Länk för mer info om GoldWing GL1800 2018

Redan i vårt val av motorcykel och klubb har vi gjort ett val i vem vi vill framstå att vara. Vi signalerar omdöme, ansvar och hyggliga medtrafikanter.

Klubbens kännetecken sammanfattas i fyra nyckelord: 


Samvaro Säkerhet Synlighet  Samhörighet

Mer om nyckelorden kan man läsa om under menyn Målbild & Vision.

Som medlem i GoldWing Club Sweden (GWCS) tar du del av:

Trevliga vänner & gemenskap, medlemstidningen Guldklimpen med reseskildringar, klubbinfo och prylar, lägre träffavgifter, speciella körupplevelser, förmånligt lån på din nya MC, rabatter på t ex färjebiljetter, däck tillbehör, kost & logi.

Klubbprofil & varumärke

GWCS är ett positivt laddat varumärke som inger respekt och förtroende såväl internt som externt.                                  - Det värnar vi mycket om!

 

Gold Wing 1000 cc från 1975GL 1100 -1980GL 1200 -1986GL 1500 -1996GL 1800 -04
GL 1000 -75          GL 1100 -80        GL 1200 -86       GL 1500 -96        GL 1800 -04

GoldWing har under årens lopp gått från en 1000 cc till dagens 1800 som räknas som det lyxigaste, säkraste och mest komfortabla man kan finna på två hjul. Det är en av anledningarna till att de riktigt långa resorna ofta görs bakom styret eller på passagerarplatsen på just Honda GoldWing.

Säkerheten på nya Honda GoldWing ligger nu absolut främst för motorcyklar -alla kategorier- med ABS bromsar och nu också möjlig att utrusta med airbag.

GL 1800 med  Airbag

GoldWing Club Sweden är ansluten till GoldWing European Federation (GWEF)  med cirka 16.000 medlemmar från sammanlagt 24 länder. Syftet med GWEF är att samordna och ta initiativ till aktiviteter mellan de olika ländernas klubbar. Där beslutas bl.a. om standarden på träffarna samt vid vilka tidpunkter de skall arrangeras för att inte kollidera med varandra.


GWCS anordnar varje år ett antal miniträffar samt en nationell och en internationell GoldWing träff. Som medlem i GWCS har du lägre träffavgift än icke medlem. GWCS är indelat i flera distrikt, huvudsakligen länsvis. De flesta distrikt har månadsmöten hela året. Distrikten arrangerar miniträffar på ett antal platser i landet, allt för att GoldWing åkarna skall få en chans att träffas oftare. Under mc-säsongen åker medlemmarna på touring tillsammans. GoldWing Club Sweden´s distriktsombud , väljs av föreningsstämman och har som främsta uppgift att lokalt sköta GWCS angelägenheter och aktivera medlemmarna.

Dessutom erhåller du som fullvärdig medlem medlemstidningen Guldklimpen med max 5 nummer per år, GWCS medlemsmatrikel, medlemskap i GWEF och får även tillgång till GWEF´s helpguide. Guldklimpen är vi mycket stolta över eftersom den är troligtvis Sveriges finaste klubbtidning. Där finns all information du behöver samt en hel del annan trevlig och rolig läsning. Reportage, träffreportage, mek & servicetips, nytt från distriktsombuden samt gratis annonsering under salutorget är något av innehållet i Guldklimpen. GWCS har även förhandlat fram rabatter inom olika branscher t.ex. bränsle, färjebiljetter etc.

Medlemskraven i GWCS är att man äger eller är intresserad av Honda GoldWing motorcykel. Medlemsavgiften är 300 kr för fullvärdig medlem eller 100 kr för stödmedlem per kalenderår. Betalningsperioden är 1 januari till 31 december och avgiften betalas in på plusgiro: 224611-4. Enligt GWCS stadgar skall namn, adress, personnummer och telefonnummer ALLTID uppges av ny medlem. För fullvärdig medlem som är registrerad ägare till Honda GoldWing motorcykel gäller också kravet att fordonskod och registreringsnummer skall anges. Länstillhörighet skall också anges. Det behöver inte vara samma distrikt (län) som där du bor, utan du kan själv välja. Detta underlättar arbetet för våra distriktsombud när information skickas till medlemmarna i distriktet. Yrke och mobilnummer är frivilliga uppgifter. Läs mer
här.

GWCS är nu inte så uppstyltat som man kan få för sig när man läser ovanstående. GWCS består av många olika individer i blandade åldrar. Vi har kul och kör, enligt vårt tycke, den finaste och säkraste motorcykel som finns: Honda GOLDWING!

Du är också välkommen i vår gemenskap.

   

 Skriv ut   
Användarvillkor  |  Personliga Uppgifter
GWCS  |  Distrikten  |  Träffkalender  |  Klubbshopen  |  Guldklimpen  |  Galleri  |  Köp & Sälj  |  Gästbok  |  Medlemskap  |  Frågor & Svar
© Copyright 2018 - Gold Wing Club Sweden