|  Logga in
 
GWCS
Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH GWCS

GWCS Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av GWCS.

GWCS Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av GWCS webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

GWCS förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för GWCS.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

GWCS portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av GWCS och GWCS är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  GWCS är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. GWCS erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, GWCS sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av GWCS webbportal,bekräftar och garanterar Ni GWCS att ni inte kommer att använda GWCS på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda GWCS webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta GWCS eller forstöra andra användares besök/arbete med GWCS webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom GWCS webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

GWCS webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
GWCS har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller GWCS sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. GWCS förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

GWCS förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. GWCS varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger GWCS sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på GWCS vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med GWCS.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM GWCS WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   GWCS FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  GWCS WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I GWCS WEBBPLATS.

KONTAKT : webmaster@gwcs.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

GWCS förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till GWCS webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på GWCS webbplats är: © Copyright 2018 - Gold Wing Club Sweden och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles GWCS © Copyright 2018 - Gold Wing Club Sweden

  
Användarvillkor  |  Personliga Uppgifter
GWCS  |  Distrikten  |  Träffkalender  |  Klubbshopen  |  Guldklimpen  |  Galleri  |  Köp & Sälj  |  Gästbok  |  Medlemskap  |  Frågor & Svar
© Copyright 2018 - Gold Wing Club Sweden