Hej
Vi har haft svårigheter med inläsning av medlemsavgifterna för 2022.
På grund av detta så har vissa inbetalningar inte registrerats.
Den direkta följden av detta är att ett antal medlemmar inte kommer att få sina medlemskort
utsända i samband med utskicket av vår klubbtidning ” Klimpen ”
Om Ni i slutet av februari märker att Ni inte fått Ert medlemskort så ta kontakt med
klubbens medlemsansvarige Angelo Henriksen tel. 0703 591203 för vidare information.

GWCS Medlemsansvarig
Angelo Henriksen
0703 591203