Kallelse till Dalawingarnas årsmöte 


	Årsmöte kommer av ske i Rättvik söndagen 23 januari kl1500.

	Platsen är Skolgatu 1 Vikarbyn, Vikarbyns skola.
	
	Vägbeskrivning om man kommer söderifrån:Kör ca 7km norr om
	Rättvik på rv 70. Sväng vänster i korsningen Vikarbyns centrum
    Sväng direkt höger och följ stora vägen, som går parallelt med
	riksvägen.När ni passerat Hemköp, sväng vänster till stations-
	vägen och sväng höger vid strandvägen. 50m framme.

	Vi kommer att delge innan årsmötet
	- föredragningslista.
	- vilka val av poster som skall genomföras.
	- verksamhets och förvaltningsberättelser.
	- revisorns berättelse.
	- verksamhetsplan.
	- inkomna motioner, med yttranden.

	vi kommer att bjuda på smörgåstårta och kaffe
	efter mötet.
    Anmäl gärna om ni kommer,så vi vet hur 
    mycket smörgåstårta vi ska köpa.
	Väl mött allihopa.

	MVH Håkan Sundell DO 2021.