Inget är omöjligt!

Det verkar som att restriktionerna på grund av coronapandemin kommer att bestå ytterligare en tid, det svåraste är att inte veta när livet återgår till det normala. För egen del saknar jag verkligen att åka på GWCS träffar och andra aktiviteter och att träffa...

Senaste månadsmötet

I måndags hade vi månadsmöte i Östra Aros klubbkåk och minnesanteckningarna är utskickade. Tolv medlemmar deltog och det märks att hojsäsongen är nära, alla är sugna på utflykter, träffar och andra aktiviteter. Intresset är stort för bland annat Kaffeturen 9 maj och...