På grund av det rådande läget i sommar (covid19), och dom restriktioner som folkhälsoinstitutet infört.

Så har styrelsen beslutet att ställa in Dalaträffen i Tällberg i år.