…att betala medlemsavgiften för 2020?

För att behålla ditt medlemskap och medlemsnummer
så betalar du snarast in avgiften till Bankgiro nr: 358-9439 och uppger ditt namn och
medlemsnummer i meddelandefältet. Vill du att vår fina medlemstidning Guldklimpen ska
ingå i ditt medlemskap betalar du in 400 kronor, annars 200 kronor.
Styrelsen GWCS