Sökes!

GWCS klubbtidning Klimpen är en av klubbens stoltheter som uppskattas av många medlemmar. Den
speglar det gemensamma intresset i Honda Goldwing och vår gemenskap i klubben.

Till verksamhetsåret 2022 behöver GWCS en redaktör som kan ta över efter vår nuvarande redaktör,
Lennart von Dahn, som kliver av efter många års arbete. Som komplement till redaktören efterlyses
en reporter som kan bidra med material till tidningen.

En funktion som kompletterar redaktören genom att sälja annonser eftersökes också för att öka
intäkterna till Klimpen.

Styrelsen i GWCS eftersöker:

 • Redaktör för tidningen Klimpen fr.o.m. verksamhetsåret 2022. Ansvarig utgivare för
  Klimpen. Genom att redan nu arbeta dubbelt med Lennart kan mycket av Lennarts kunnande
  lämnas över till ny redaktör.
 • Reporter. Medverka till produktion av artiklar genom bevakning av aktiviteter samt att
  intervjua intressanta personer.
 • Annonssäljare till Klimpen. Genom kontakt med annonsörer öka antalet annonser och
  därmed intäkter till tidningen.

Vid intresse kontakta styrelsen i GWCS för fortsatt diskussion.

Styrelsen i GWCS