På grund av den rådande pandemin så har GWCS styrelse tagit fram en rekommendation för distriktsstämmorna för 2021.
Se länk nedan till pdf-dokument.

Rekommendation om distriktsstämma 2021.pdf