Braås 2020-04-30
Till  alla medlemmar i GWCS.
I går kväll var jag inbjuden till GWCS styrelsemöte. Under punkt 70 i dagordningen behandlades Internationella träffen i Kosta 2020. Jag fick redovisa vad som framkom på vårt senaste månadsmöte i Söndags.
På grund av rådande risk för smitt spridning av Covid -19 viruset och på inrådan av GWCS styrelse och myndigheter. Så har medlemmarna i Kronobergs distriktet tagit beslut på att ställa in Sveriges Internationella träff i Kosta 13-16 Augusti 2020.
Styrelsen för GWCS beslutade att ställa in Internationella träffen i Kosta 2020.
Det är tråkigt att behöva ställa in, men det är nog det bästa vi kan göra i det rådande läget.
Efter att beslutet var taget så frågade jag styrelsen om vi i Kronobergs distriktet kan anordna Internationella träffen 2021.
Eftersom inget annat distrikt har visat intresse för Internationella träffen 2021 och efter en mindre diskussion i styrelsen gick styrelsen till beslut.
Styrelsen för GWCS beslutade att ge Kronobergs distriktet i uppdrag att anordna Sveriges Internationella träff i Kosta 2021.
Detta innebär att nu har vi mycket jobb och planering framför oss. Men mycket av jobbet är ju allaredan förberett.  Jag har varit i kontakt med Kosta camping och dom hälsar oss välkomna med glädje.
Så nu hoppas jag att alla kan se framåt och att vi kan genomföra en bra Internationell träff i Kosta 12-15 Augusti 2021.
Ta hand om er, och ha det så bra som det går i dessa tider..
VI KRONOBERGARE HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA TILL SVERIGES  INTERNATIONELLA TRÄFF I KOSTA 12-15 AUGUSTI 2021.
Hälsningar
Do Kronoberg & Träffgeneral
Leif Lindwall