Hej C-Winge!

Tack till alla som kom till månadsmötet i går kväll, det blev ett mycket bra och kreativt möte. Bifogar protokollet, den aktivitetslista vi tog fram på mötet, den fastställda listan på aktiviteter vi bestämt tidigare samt den lista på träffar under 2022 som jag sammanställt av det jag sett i Klimpen och på GWCS hemsida.
Om Du inte fått mailet med information eller om något är oklart, hör gärna av dig.
Nästa månadsmöte 4 april i Östra Aros klubbkåk.

 

Med vänliga hälsningar
Per Johansson
DO C-Wings
070-206 53 82