Samhörighet

Synlighet

Samvaro

Säkerhet

 

OBS Viktig information angående covid-19

Vår ordförande Carina har skickat ut en skrivelse rörande anordnande av miniträffar under våren och sommaren 2020.
Styrelsen vill ge en rekommendation till hantering av miniträffar, men vill framhålla att det är upp till varje distrikt att fatta beslut.

Nationella träffen är inställd

Internationella träffen i Kosta är inställd

Allt fler träffar ställs in, både i Sverige och i Europa på grund av coronapandemin.
Vi lägger ut information här på hemsidan när vi får information om inställda träffar men vi kan ju missa någon,
så ni som planerat en resa till en träff i vår och sommar bör kontrollera med arrangören om träffen verkligen blir av.

 

 

Välkommen till GWCS

Gold Wing Club Sweden (GWCS) är en intresse- och märkesklubb för ägare och intresserade av Honda Gold Wing motorcyklar. Klubben bildades 1981 och har rikstäckande verksamhet med ca 1200 medlemmar.

Gold Wing Club Sweden, i sina stadgar kallad GWCS eller Guldvingeklubben, är en på demokratisk grund byggd ideell sammanslutning, som har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas intresse i egenskap av ägare eller intresserade av Honda Gold Wing motorcyklar. GWCS drivs utan enskilt vinstintresse och är partipolitiskt och religiöst obunden. GWCS verksamhet leds av en vald styrelse i enlighet med stadgarna och av GWCS högsta beslutande organ, föreningsstämman, uppdragna riktlinjer och fattade beslut. Val till styrelse och övriga förtroendeposter sker på föreningsstämman, vilken hålls första kvartalet varje år. Läs vidare om GWCS

En klubb till för att träffas

Att vara medlem i GWCS handlar mycket om att träffas och umgås med andra som åker och gillar Honda Gold Wing.

Lokala träffar

Varje år anordnas mängder med träffar runt om i landet. Träffar som de lokala distrikten anordnar och det enbart för att vi ska få träffas, äta gott och bara ha trevligt i sällskap med andra som känner likadant för Gold Wing.

Nationell och internationell träff

Varje år anordnas även två större träffar, en nationell träff och en internationell träff. Den nationella träffen drar besökare från hela landet och den internationella träffen drar besökare även från andra länder.

Träffar utomlands

Det finns Goldwingklubbar också i många andra länder och även där anordnas det många träffar och det är många klubbmedlemmar som åker från Sverige på träffar runt om i Europa.