SMS GRUPP för Västerbotten

Är du intresserad av att få SMS när det händer något, vid snabbt påkommen MC-tur eller om du vill ha info från styrelsen, skicka ett SMS med namn och telefonnummer till mig, Olof 070-6565111