Vi måste tyvärr meddela att pga det läge som råder avstyra Vikingträffen 2020 men hoppas på en ny träff nästa år. Ta väl hand om er!