Samhörighet

Synlighet

Samvaro

Säkerhet

God fortsättning på det nya Mc-året!

 


 

Medlemsansvarig informerar

 

Om du har glömt betala medlemsavgiften för 2022, gör det snarast!

Se även informationen under

”Aktuellt i klubben” 

 

 

Aktuellt i klubben

Medlemsansvarig GWCS informerar

Hej Vi har haft svårigheter med inläsning av medlemsavgifterna för 2022. På grund av detta så har vissa inbetalningar inte registrerats. Den direkta följden av detta är att ett antal medlemmar inte kommer att få sina medlemskort utsända i samband med utskicket av vår...

Redaktör sökes till Guldklimpen

Det finns en oro över klubbens tidning om hur det löser sig med en ny redaktör och huruvida vi medlemmar kommer att få tillgång till någon tidning kommande år 2022. Styrelsen har efterfrågat om intresse i flera forum utan resultat, men det innebär inte att...

Årsmöte Dalawingarna

Kallelse till Dalawingarnas årsmöte Årsmöte kommer av ske i Rättvik söndagen 23 januari kl1500. Platsen är Skolgatu 1 Vikarbyn, Vikarbyns skola. Vägbeskrivning om man kommer söderifrån:Kör ca 7km norr om Rättvik på rv 70. Sväng vänster i korsningen Vikarbyns centrum...

Erfarenhets-berättelse föreningsstämman 2020

På grund av pandemin orsakad av covid-19 så hölls föreningsstämman för år 2020 in capsulum. Styrelsens erfarenhet av detta finns i dokumentet Erfarenhetsberättelse Föreningsstämma 2020.pdf

”Långfärdstrofen” -att skriva ut

Högerklicka på bilden och välj Spara bild som...  

Ny rutin för svar på mejl till styrelsen

Rutin för kommunikation av inkommande mejl till GWCS styrelse. Utifrån beslut att bifalla motion B vid GWCS föreningsstämma och för att säkerställa en bra kommunikation med styrelsen har en policy för mejlsvar till styrelsen i GWCS tagits fram. Inkommande mejl från...

Vi vill ha material till hemsidan!

Vi vill ha material till hemsidan! Vi kan lägga upp i princip vad som helst på GWCS hemsida och varje distrikt har ju sin egen sida på hemsidan där ni kan lägga upp bilder och berättelser och även information om vad som händer eller har hänt i distriktet. Vill ni ha...

Viktigt angående covid-19 och träffar

Vår ordförande Carina har skickat ut en skrivelse rörande anordnande av miniträffar under våren och sommaren 2020. Styrelsen vill ge en rekommendation till hantering av miniträffar, men vill framhålla att det är upp till varje distrikt att fatta beslut....

Gold Wing Club Sweden

Välkommen till GWCS

Gold Wing Club Sweden (GWCS) är en intresse- och märkesklubb för ägare och intresserade av Honda Gold Wing motorcyklar. Klubben bildades 1981 och har rikstäckande verksamhet med ca 900 medlemmar.

Gold Wing Club Sweden, i sina stadgar kallad GWCS eller Guldvingeklubben, är en på demokratisk grund byggd ideell sammanslutning, som har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas intresse i egenskap av ägare eller intresserade av Honda Gold Wing motorcyklar. GWCS drivs utan enskilt vinstintresse och är partipolitiskt och religiöst obunden. GWCS verksamhet leds av en vald styrelse i enlighet med stadgarna och av GWCS högsta beslutande organ, föreningsstämman, uppdragna riktlinjer och fattade beslut. Val till styrelse och övriga förtroendeposter sker på föreningsstämman, vilken hålls första kvartalet varje år. Läs vidare om GWCS

En klubb till för att träffas

Att vara medlem i GWCS handlar mycket om att träffas och umgås med andra som åker och gillar Honda Gold Wing.

Lokala träffar

Varje år anordnas mängder med träffar runt om i landet. Träffar som de lokala distrikten anordnar och det enbart för att vi ska få träffas, äta gott och bara ha trevligt i sällskap med andra som känner likadant för Gold Wing.

Nationell och internationell träff

Varje år anordnas även två större träffar, en nationell träff och en internationell träff. Den nationella träffen drar besökare från hela landet och den internationella träffen drar besökare även från andra länder.

Träffar utomlands

Det finns Goldwingklubbar också i många andra länder och även där anordnas det många träffar och det är många klubbmedlemmar som åker från Sverige på träffar runt om i Europa.

 

Månadens bild

Här presenterar vi månadens bild. Tanken är sedan att göra en kalender av bilderna.

December

Kallt att köra nu! Foto: M.L. Törnbrand

Valberedningen informerar

 

  Senaste nytt

från GWCS valberedning 2022

 

Valberedning förslag 20220109

 

Information från GWCS valberedning 20211216

 

 

 

Styrelsen informerar

2021 så firar GoldWing Club Sweden 40 år!

I klubbtidningen Guldklimpen nr 1, 2021 så finns det flera bra artiklar om åren som gått.

 

Vi vill ha material till hemsidan!

Vi kan lägga upp i princip vad som helst på GWCS hemsida och varje distrikt har ju sin egen sida på hemsidan
där ni kan lägga upp bilder och berättelser och även information om vad som händer eller har hänt i distriktet.

Distrikten kan ha en egen blogg!

Det finns en bloggfunktion som man kan lägga upp på distriktens egna sidor, än så länge har den testats på Uppland
och Skånes sida och den heter ”DO har ordet”.

Det är en smidig blogg för DO i distriktet där denne kan lägga upp valfri information.