Medlemsinformation

Har du frågor om nytt eller befintligt medlemskap och du inte hittar svaren på denna sida? Kontakta då vår medlemsansvarige Angelo Henriksen Mejla Angelo

Vill du bli medlem så klicka här. Efter anmälan om medlemskap skickas nästan omedelbart ett svarsmeddelande till den e-postadress du anger om hur betalningen ska utföras.Var snäll och kontrollera även skräpposten då det händer att svaret hamnar där, och då fördröjs hela processen.

PERSONUPPGIFTER

Genom att du blir medlem godkänner du samtidigt att GWCS lagrar uppgifter om dig enligt GDPR och att GWCS kan komma att skicka information till dig på den e-postadress som du anger. GWCS kommer aldrig att lämna ut din e-postadress till andra eller använda den i annat syfte än att informera om klubbens verksamhet.

 

VILL DU ÄNDRA DINA UPPGIFTER I MEDLEMSREGISTRET?

Klicka här så kan du logga in med dina medlemsuppgifter och ändra din adress, telefonnummer eller om du bytt motorcykel. Om du inte vill eller kan göra det själv så be ditt distriktsombud eller medlemsansvarig i distriktet om hjälp eller mejla medlemsansvarig och uppge ditt medlemsnummer samt OCR-nummer och sedan de uppgifter du vill ändra, så hjälper vi dig.

 

GILTIGHETSTID

Medlemsavgiften gäller kalenderår, dvs 1 januari tom 31 december och fastställs av GWCS föreningsstämma.

 

ÅRSAVGIFT

Medlemsavgiften i GWCS är tillsvidare 200 kr per kalenderår, då ingår även medlemsskap i GWEF och det erhålles ett medlemskort.

 

BETALNINGSMOTTAGARE

Avgiften betalas in på vårt plusgiro 224611-4
GoldWing Club Sweden skall anges som mottagare.

 

VILKA UPPGIFTER BEHÖVER VI?

Enligt GWCS stadgar skall namn, adress, födelsedata och telefonnummer alltid uppges av ny medlem. För medlem som är registrerad ägare till en Honda Goldwing motorcykel gäller också kravet att ange vilken typ av Goldwing det är och att registreringsnummer anges. Länstillhörighet, länsklubb skall också väljas. Det behöver inte vara samma distrikt (län) som där du bor, utan du kan själv välja. Detta underlättar arbetet för våra distriktsombud när information skickas till medlemmarna i distriktet.

 

HAR DU FRÅGOR?

När du betalat medlemsavgiften som ny medlem tar det ca 2-4 veckor innan du får bekräftelse från GWCS angående ditt medlemskap. Är någon av de uppgifter vi registrerat på dig felaktig eller är det någon uppgift vi saknar, måste du meddela medlemsansvarig detta inom en vecka efter du fått bekräftelsen. Det är mycket viktigt för att medlemsansvarig ska kunna registrera dig som medlem och för att ditt medlemskort ska bli riktigt. Var noga med att kontrollera de uppgifter vi registrerat om dig och meddela snarast eventuella felaktigheter eller saknade uppgifter. Vill du synas i GWCS medlemsmatrikel måste Du svara på frågan om du samtycker till att dina personuppgifter används. Observera att personnummer inte används i medlemsmatrikeln och lämnas aldrig ut till någon. Dröjer det längre än 4 veckor innan du får bekräftelsen, vilket det kan göra under semestertider, och du vill kontakta GWCS för att kontrollera din inbetalning, eller kanske fråga om något annat, kan du ringa eller mejla medlemsansvarig.

 

FÖRNYAT MEDLEMSKAP

Inbetalningskort för förnyat medlemskap skickar GWCS ut i slutet av året (okt/nov) och skall betalas senast den 30 november. Om Du inte erhåller något inbetalningskort före den 15 november, ska Du kontakta ditt distriktsombud eller medlemsansvarig. Det är medlemmen som ansvarar för att förnya sitt medlemskap, genom att betala in medlemsavgiften med det av GWCS utskickade inbetalningskortet.

 

 

GWCS FORDONSKOD

Fordonskod, vad är det?
Vi har sedan klubben bildades försökt att föra statistik över hur många av de olika modeller av Gold Wings som våra medlemmar har. För att kunna göra detta så måste man ha ett system som anger vilken cylindervolym, modell och utrustning det finns och om sidovagn är monterad. Vi vill också veta om ägaren har släpkärra till sin Winge.
Fordonskoden har under årens lopp genomgått förändringar i takt med utvecklingen och består för närvarande av sex (6) siffror som var och en har sin betydelse beroende på var siffran står.

1:a siffran beskriver storleken, alltså cylindervolymen.
2:a siffran visar om det finns sidovagn eller inte, eller om det är en Trike.
3:e siffran visar om det finns släpkärra, registrerad eller oregistrerad.
4:e siffran beskriver modellen.
5:e och 6:e siffrorna är de två sista siffrorna i årsmodellen.
1:a siffran
0 för 1000 cc
1 för 1100 cc
2 för 1200 cc
3 för 1500 cc
4 för 1800 cc.
9 för okänd motorstorlek. (ej Gold Wing)
2:a siffran
0 om det är en solocykel.
1 om sidovagn finns monterad
2 om det är en Trike.
3:e siffran
0 om ägaren inte har någon släpkärra.
1 om ägaren har en MC-släpkärra, registrerad eller oregistrerad.
4:e siffran
1 om cykeln är en 1000cc eller 1100cc utan kåpa eller väskor monterade, som den var när den såldes från tillverkaren (naken).
2 om ägaren har monterat på kåpa eller väskor på en naken 1000cc eller 1100cc.
(Siffran 1 eller 2 har inte någonting med eventuellt krom eller liknande tillbehör att göra!)
3 om modellen är en Interstate.
4 om det är en Aspencade eller GL1800A
5 om det är en LTD (Limited).
6 om det är en SE eller SEi.
7 om det är en Honda men inte en Gold Wing. Ex. F6C Valkyria
8 (ledigt)
9 om det är en mc av annat fabrikat än Honda (Suzuki, Yamaha etc.).
5:e och 6:e siffrorna är de två sista siffrorna i årsmodellens årtal t.ex. 89 för 1989, 02 för 2002.
Exempel på fordonskod: 301699;
”En 1500 kubikare utan sidovagn men med släpkärra, modell SE, av årsmodell 1999.”