Välkommen till Sörmlandswingarna

Distrikt Södermanland
Södermanlands län ligger i östra Svealand och har cirka 300 000 invånare fördelat på den totala ytan av drygt 6 000 kvadratkilometer. De största städerna och kommunerna är i fallande ordning Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Katrineholm. Residensstaden är Nyköping.

Gold Wing Club, distrikt Södermanland, har ett 30-tal medlemmar ( 2021), varav ungefär hälften tillhör de mer aktiva som deltar i möten och gemensamma aktiviteter. Distriktet har arrangerat Sveriges internationella Gold Wing träff 2011 och 2019 på Vilsta Sporthotell & Camping i Eskilstuna och vi arrangerar sedan några år tillbaka en miniträff varje vår på Herrfallets Camping vid Hjälmaren nära Arboga. Därutöver arrangerar vi internt för distriktets medlemmar gemensamma helg- och vardagskörningar samt under vinterhalvåret andra gemensamma aktiviteter, exempelvis bowling.
Varmt välkommen som ny medlem till vår gemenskap!

På grund av pågående pandemi är våra aktiviteter begränsade. Vi kommer i nuläget att utnyttja distriktets sms-grupp för att informera om spontana körningar samt Gästboken och Facebook-sidan.

För alla medlemmar i Gwcs-Sörmlandswingarna

 

Vill du vara med i SMS-gruppen?
Skicka ett SMS med ditt namn o mobilnummer till webbansvarig.
Syfte: Att nå varandra vid t.ex. spontan MC-tur eller ändringar i program o.s.v.

 

 

NYA KLUBBFLAGGOR

Nu har vi fått hem nya flaggor till USA-flaggstängerna. De har kanal för att träs direkt på den typen av flaggstång, men kan enkelt förses med flaggsnöre så att de är användbara även på flaggstänger som flaggan ska knytas fast vid. Styrelsen har beslutat om priset 125 kr per flagga.

Vi har nu ett Swish-konto för distriktet. Vänligen betala in 125 kr / mottagen flagga till 1234040580 Flaggorna finns hos Do Mats Larsson.