Välkommen till Sörmlandswingarna

 

Distrikt Södermanland
Södermanlands län ligger i östra Svealand och har cirka 300 000 invånare fördelat på den totala ytan av drygt 6 000 kvadratkilometer. De största städerna och kommunerna är i fallande ordning Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Katrineholm. Residensstaden är Nyköping.

Gold Wing Club, distrikt Södermanland, har ett 50-tal medlemmar, varav ungefär hälften tillhör de mer aktiva som deltar i möten och gemensamma aktiviteter. Distriktet har arrangerat Sveriges internationella Gold Wing träff 2011 och 2019 på Vilsta Sporthotell & Camping i Eskilstuna och vi arrangerar sedan några år tillbaka en miniträff varje vår på Herrfallets Camping vid Hjälmaren nära Arboga. Därutöver arrangerar vi internt för distriktets medlemmar gemensamma helg- och vardagskörningar samt under vinterhalvåret andra gemensamma aktiviteter, exempelvis bowling.
Varmt välkommen som ny medlem till vår gemenskap!

Dags för årets första aktivitet BOWLING

Plats: Strängnäs Bowlinghall vid Tomashallen i Strängnäs
Tid: Lördagen 14 mars. Samling från kl. 16.00 för provning av skor.
Vi spelar kl.16.30-18.00, därefter intar vi en filébuffé.
Den som av någon anledning inte kan delta i spelet kan vara hejarklack.
Pris exkl. dryck:
Spel och Buffé: 300:-/p
Hejarklack och Buffé: 200:-/p
Anmälan till webbansvarig Janne Gunnarsson senast 1 mars

Välkomna!