Välkommen till JemtWingarna

Distriktet Z, Jämtlands län bildades 2004 genom delning av Västernorrland/Jämtlandsdistriktet. Vi antog namnet JemtWingarna och beslutade att i likhet med Republiken Jämtland kalla distriktets företrädare (DO) för President.

Distriktet är till ytan något större än Holland eller ungefär som Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings sammanlagda distriktsytor. I vårt distrikt bor 1,5 % av landets befolkning och vi disponerar 2,7 km² per invånare.  Med våra avstånd och demografi tvingas vi främja sammanhållningen på annat sätt än genom månadsmöten.

Toppåret 2007 var vi 90 medlemmar. Under senare år pendlar antalet medlemmar mellan 40 och 50.

Våra träffarrangemang:

  • Vikingträffen årligen under 20 år
  • 2008 nationella träffen på Camp Viking i Gällö.
  • 2012 internationella träffen på Frösön
  • 2017 nationella träffen på Camp Viking

Vi har anmält oss villiga att arrangera den nationella jubileumsträffen 2021.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Efter beslut av GWCS styrelse finns inbjudan till Jämtlands återkommande Vikingträffen Gällö, med på GWCS hemsida och klubbtidning för år 2024.

Du som tillhör ett vilande distrikt, tänk på att du kan ansluta dig till ett aktivt distrikt under tiden som ditt eget är vilande. Du kan själv ändra distriktstillhörigheten genom att logga in till medlemsregistret, ändra distrikt i rullningslisten och sedan klicka på Spara. Om du inte vill byta distrikt så tänk på att du ändå är varmt välkommen att delta i många av de aktiviteter som anordnas av exempelvis angränsande distrikt.

Vill du vara med och hjälpa till att göra distriktet levande/aktivt igen, tag kontakt med styrelsen.