Regler och anvisningar

Här hittar du allt innehåll till klubbens faktapärm. Innehållet i pärmen kan uppdateras och på den här sidan hittar du alltid den senaste versionen. Istället för att ha allt material utskrivet kan du alltså gå in och hämta det dokument som du för tillfället behöver och då vara säker på att du får den senaste versionen.

BenämningKapitelAnsvarigDatum
Innehållsförteckning0  2018-12-05
Föreningsfakta1  
Juridiska fakta1.1  2010-03-01
Stadgar rev. 20171.2  2017-03-25
Profilhandboken1.3  2011-03-15
Mål & Verksamhet   
Mål & Verksamhet2  
Distriktens verksamhet2.1  2011-03-15
GWCS Värdegrund och kännetecken2.2  2010-11-01
Mål och vision2.3  2010-11-01
Distriktsindelning2.4  2010-03-15
Internationella träffar   
Internationella träffar GWCS info2.5  2019-05-22
GWEF krav & anvisningar2.5.1  2009-09-05
Nationella träffar   
Nationella träffar, GWCS information2.6  2019-05-22
Tävlingsregler SSGW2.6.1  2011-03-15
Utställning2.6.2  
GWCS träffar   
Råd och anvisningar   
GWCS krav & anvisningar2.7.1  2011-03-15
Checklistor2.7.2  2011-03-15
Kom ihåg lista2.7.2.1  2011-03-15
Tidsindelad översikt2.7.2.2  2020-02-09
Exempel på träfforganisation2.7.3  2011-03-15
Anvisningar för budgetering och redovisning2.7.4  2011-03-15
Övrig central verksamhet   
Övrigt2.8  
Långfärdstrofén2.8.1  2018-12-05
Organisation3  2011-03-15
Föreningsstämma/Arbetsmöten3.1  2011-03-15
Förtroendevalda3.2  2011-03-15
Befattningsbeskrivningar3.3  2011-03-15
Ordförande, president3.3.1  2011-03-15
Sekreterare3.3.2  2020-02-09
Kassör3.3.3  2011-03-15
Internationell representant (IR)3.3.4  2018-12-05
Informationsansvarig3.3.5  2011-03-15
Ledamot3.3.6  2011-03-15
Suppleant3.3.7  2011-03-15
WebMaster3.3.8  2011-03-15
Medlemsansvarig3.3.9  2011-03-15
Vice medlemsansvarig3.3.10  2011-03-15
Ansvarig för klubbshopen3.3.11  2011-03-15
Försäkringsansvarig3.3.12  –
Regler och bestämmelser3.3.13  2020-02-09
Utbildnings- och säkerhetssamordnare3.3.14  2011-03-15
Materialförvaltare3.3.15  2011-03-15
Revisorer3.3.16  2011-03-15
Redaktören3.3.17  2011-03-15
Valberedningen3.3.18  2011-03-15
Arbetsgrupper3.3.19  2011-03-15
Distriktsombud (DO)3.3.20  2011-03-15
Samarbeten3.4  
GWEF3.4.1  
SMC3.4.2  
Honda MC Sverige3.4.3  
Ekonomi & Administration4  
Redovisning4.1  2011-03-15
Tidplan4.2  2020-02-09
Regler för distriktsbidrag4.3  2020-02-09
Riktlinjer för ersättning till förtroendevalda4.4  2008-11-08
Blanketter4.5  2011-03-15
Inventarieförteckning4.6  
Försäkringar4.7  
Medlemmar5  
Medlemsregister5.1  2011-03-15
Exempel på centralt utsänd information till nya medlemmar5.2  2011-03-15
GWCS program för medlemsvård5.3  2011-03-15
Utmärkelser5.4  2011-03-15
Statuter vandringspriser5.5  2010-11-01
Info & marknadsföring6  
Info till medlem6.1  
GWCS hemsida https://www.gwcs.se6.2  
Guldklimpen6.3  
Nyhetsbrev6.4  
Mässor6.5  
Klubbflagga och banderoll6.6  
Klubbshop6.7  
Sponsorer6.8