Aktuellt i distriktet


Välkommen till Västerbottens distriktsida!

Goldwing Club Sweden, Västerbotten består av 40-talet medlemmar som träffas för trevliga MC-aktiviteter tillsammans.

Under MC-säsongon åker några av oss på våra nationella och internationella träffar. Vi besöker även miniträffar anordnade av andra distrikt. Där kan nämnas Jemtwingarnas trevliga Vikingträff i Gällö. Mer lokalt så har vi bl.a. Gubbrundan i Västerbotten en helg i augusti.

Den tvåhjuliga säsongen avslutas med vår egna trevliga höstträff. Utöver distriktsaktiviteterna träffas flera av medlemmarna nästan varje tisdag på Zeke Cycles i Vännäs. Onsdagar besöker vi ofta Gammlia samt deltar i MC-kajen Umeås torsdagskörningar till olika utflyktsmål. I december träffas vi över ett enklare julbord.

 

Sorgligt nog fick jag besked idag om att distrikt Västerbotten läggs vilande, de har inte lyckats engagera medlemmarna till att driva distriktet. Med vänliga hälsningar Annika Sagström T.f. Ordförande GoldWing Club Sweden 2023-05-29

Du som tillhör ett vilande distrikt, tänk på att du kan ansluta dig till ett aktivt distrikt under tiden som ditt eget är vilande. Du kan själv ändra distriktstillhörigheten genom att logga in till medlemsregistret, ändra distrikt i rullningslisten och sedan klicka på Spara. Om du inte vill byta distrikt så tänk på att du ändå är varmt välkommen att delta i många av de aktiviteter som anordnas av exempelvis angränsande distrikt.

Vill du vara med och hjälpa till att göra distriktet levande/aktivt igen, tag kontakt med styrelsen.