Att köra GoldWing och vara medlem i GWCS innebär att man åker på en massa turer och träffar runt om i landet och i europa. När man gör det kan man samla bokstäver, första bokstaven i besökt stad, som är JÄMTLAND för 2021 och enligt styrelsebeslut 2020-10-21, gör man det och skickar in bevis på besöken till klubben så får distriktet 200 kr för varje person som kört ihop hela ordet, samt att den som kör ihop ordet också får en plakett.
 
Tidigare år har ordet varit:
SKARABORG, GOLDWING och DEGEBERGA
 

Långfärdstrofén – regler antagna 970308 och reviderade senast ?.

Exempel!
Tävlingen innebär att man ska köra ihop ett ord som bestämts av styrelsen ex. DEGEBERGA med en Honda GoldWing. T.ex. bor du i Stockholm kör med ”Wingen” till Göteborg och åter tillbaka hem till Stockholm, då har du ett ”G” med x antal kilometer. Besöket i Göteborg ska styrkas för att resan ska godkännas.
 
 1. Tävlingen pågår under ett kalenderår. Prisutdelning sker vid vårträffen.
 2. Samtliga bokstäver måste köras ihop för att man ska vara kvalificerad för deltagande i tävlingen. Enkel V får räknas som W.
 3. Man måste vara hemma mellan de orter man besöker och de olika bokstäverna man kör ihop.
 4. Antal kilometer till en ort räknas fågelvägen tur och retur. Den som kört flest kilometer vinner. Hela resan måste genomföras för att räknas som färdsträcka.
 5. Man måste styrka sin resa och besöket på orten med t.ex. ett vykort, kvitto med ortangivelse, foto med datumangivelse, deltagarens namn och medlemsnummer, vilken bokstav (ortens första) eventuellt närmaste större stad och land, om ej Sverige, ska anges.
 6. Tävlingen gäller endast i Europa.
 7. Reguljära färjeförbindelser och tåg över/genom alppass räknas som färdsträcka.
 8. Som färdsträcka räknas inte transport av GoldWing på tåg (undantag se punkt 7), flyg, buss, lastbil eller annat transportmedel. Dock gäller nedan angivna undantag.
  1. Vid resa i norrland på väg söderut vintertid, får ”Wingen” transporteras på barmark. Mer än halva resan måste göras utan extra transport för att räknas som färdsträcka. Detta gäller också omvänt vid hemresa
  2. Vid haveri eller snarlik händelse, under resa där reparation ej är möjlig på plats får transporten hem eller till verkstad räknas som färdsträcka.
 9. Om man kör för att byta till en annan GoldWing räknas detta under förutsättning att bytet sker på en och samma färdsträcka.
 10. Om två personer turas om att köra på en resa får bara en räkna färdsträckan.
 11. Uppgifter om andra deltagare lämnas ej av ansvarig handläggare. Handläggare deltager ej i tävlingen.
 12. Vid oklara fall bestäms giltighet av ansvarig. Detta beslut kan tas upp som en skriftlig fråga till styrelsen vid eventuellt missnöje över enskilt beslut.
 13. Den som vinner får en inteckning i Vandringspokalen.
 
 • Vinnaren disponerar priset till nästa vårträff.
 • Vid tre inteckningar under en 10-års period får man behålla vandringspokalen.
 • Pris delas ut till första, andra och tredje plats.
 • Alla som kör ihop ordet JÄMTLAND (2021) erhåller en plakett.