GWCS Förtroendevalda

Håkan Johansson
Medlemsansvarig

Micke Hellström
T.f. Webbmaster

Bo Alexandersson
Vice medlemsansvarig
Hans Törnbrand
Ansvarig för klubbshopen
Mats Larsson
Träffkoordinator