Distriktet växte fram under 80-talets första hälft under den stora mc-vågen. Hondas Goldwing ökade i popularitet och framstod som en mycket kompetent resekamrat på färden. Det gemensamma intresset runt modellen skapade en gemenskap, som består ännu idag.

1985 ordnade GWCS styrelse en träff i Orsa med lokal hjälp.

Under den tiden växte formen med en lokalklubb fram med olika ansvarsbefattningar och uppgifter. Distriktet har anordnat nationella träffar i  Rättvik 2009, Borlänge (Tyllsnäs) 2015 och 2018 och internationell träff i Mora 1996. Dessutom genomförs en  miniträff i Dalarna, de sista åren i Tällberg. Många medlemmar har lagt mycket engagemang och tid genom åren för allas vårt gemensamma intresse. Vi bistod bl.a SMC med släpvagnsfrågan 2011.

Det viktigaste för oss är körningen med våra wingar. Vi träffas på möten där vi bestämmer och genomför olika aktiviteter under året. Vi finns på FB-GoldwingDalarna där vi lägger ut och uppdaterar våra aktiviteter

 

Om man vill arrangera en Tur med okänt mål,  ta kontakt med Håkan Sundell eller Lars Stjernlöf

Aktivitetslista 2021

 Månad Datum Aktivitet Plats/samling Ansvarig
Februari6ÅrsmöteFilargatan 13 i Borlänge kl.13.00Håkan S
Mars    
April    
Maj8Tur- okänt mål Håkan & Susanne
 29-30Tur- okänt mål Jan G & Lena D
Juni    
     
Juli    
     
Augusti    
     
September    
     
Oktober    
     
November    
     
December