Material till Guldklimpen – INFO

  • TEXT: Maila din text helt utan formateringar. Skriv texten direkt i mail, eller bifoga textdokument, typ Word eller liknande. Ange författare. Bilder skickas separat. Infoga inte i text. Redaktionen har rätt att dra ner på texter, bilder och innehåll. Om möjligt – lämna ditt material så fort du kan för att underlätta arbetet med tidningen. Angiven ”Sista materialdag” är satt väldigt tajt, för att underlätta för medlemmarna att få med så mycket aktuellt material som möjligt.
  • BILDER: Bearbeta inte dina bilder – undvik att ”fixa” i Photoshop, sänd bilder direkt ”ur kameran” för allra bästa resultat. Ställ kamera/mobil på högsta upplösning för bästa resultat. Ange fotografens namn och bifoga bildtext. OBS! Skicka aldrig in ”lånat” material. Du ansvarar själv för att du äger upphovsrätt till det du sänder in för publicering.
  • Materialet till Guldklimpens redaktion editor@gwcs.se Redaktör Peter Sunesson

 

NYA TIDER FÖR GULDKLIMPEN

Sista materialdag 2024

# 1-24:   4  februari 
# 2-24: 28  april
# 3-24: 11  juli
# 4-24: 10 november

Distributionstider 2024

V   9, 26 februari
V 20, 13 maj
V 35, 26 augusti
V 49,   2 december