Guldklimpen
Hur och vart skickar vi material till Klimpen?
Text skickas enklast som ett vanligt Word-dokument, inga spalter, styckeformat osv. Du kan också skriva texten i ett e-postprogram, eller varför inte för hand, i ett vanligt brev.
Bilder skickas separat. Infoga inte bilder i worddokumentet.
Digitala bilder: Den bästa lösningen är att ta bilderna med högsta upplösning (när du får ut minst antal bilder på ditt minneskort). Om du har tid att vänta, kan du skicka via e-post. Men de ska inte göras mindre. Har du cd-brännare är det den bästa lösningen, att skicka en foto–CD. Pappersbilder går också bra. Scannar du själv, ställer du upplösningen på minst 300 dpi.
Klipp inte ut bilder ur broschyrer, skicka inte reklamfoton och kopiera inte från internet. Sådana foton är i regel copyrightskyddade.
Skriv tydligt vem som tagit bilden och gärna en liten bildtext. Vi måste tänka på copyright och upphovsrätten. Tänk på att redaktionen har rätt att dra ner på texter, bilder och innehåll.
Deadline menas med att det är sista dagen att lämna material till tidningen, om ni inte har kommit överens med redaktören att det kommer ett jobb efter deadline. Då kan vi på redaktionen planera detta och lämna plats för jobbet. DO-texter som inte kommer i tid kommer inte att finnas med i tidningen i fortsättningen och någon påminnelse kommer inte att skickas ut. Vi på redaktionen har ett önskemål om att ni försöker att lämna bilder och text så fort som möjligt efter att ni varit på träffar eller dagsturer. Det underlättar för oss som jobbar med tidningen och vi slipper jobba dygnet runt sista dagarna innan deadline.

Glöm ej att även skicka in material till hemsidan så den också blir uppdaterad. Webmaster Jan Gunnarsson

Materialet skickas till: Guldklimpens redaktion
c/o Göran Björk Forshagagatan 68 125 31 Farsta
E-post:

4 tryckta nummer 2022

Klimpen NrManusstopp/DeadlineUtgivningsschema för 2022
Nr 131/12,2021vecka 07-08 2022
Nr 228/02,2022vecka 15-16 2022
Nr 330/06,2022vecka 32-33 2022
Nr 431/08,2022vecka 41-42 2022