Distriktsnyheter

Välkommen till Gävleborg

En presentation av distriktet och dess verksamhet finns på lokala hemsida : www.x-wings.se .! Välkomna att titta där.