Välkommen till Kronobergarnas hemsida, det är vi som alltid är på G

Kronobergsklubben bildades 1998 av Jahn Westphal  och  Janne ”Skruva”. Janne är fortfarande aktiv och sprider glädje och kunskap i klubben. Vi är ungefär 40 medlemmar, dock är inte alla aktiva på våra träffar och möten, där månadsmöten är återkommande liksom vår kända Miniträff i Kosta som alltid är tredje helgen i Maj, gemensamma utflykter, besöka andra träffar, ja du ser att du får inte missa tillfället.
Vill du hålla dig uppdaterad så finns vår hemsida, facebook-grupp, WhatsApp-grupp  eller fråga dina medlemskompisar.
Vill du bli ny medlem kontaktar du medlemsansvarige Conny Schwab 

Välkommen i Gänget