Välkommen till Göteborg

Göteborg/Wingarna Väst är ett av 24 distrikt inom Gold Wing Club Sweden. Distriktet omfattar Göteborg med omnejd. Kom gärna på våra inomhusmöten som vi har under vinterhalvåret, där vi planerar diverse sommar- och vinteraktiviteter. Där kan just dina förslag bli till verklighet.
Väl mött!