Aktuellt i distriktet

Välkommen till Örebro

Du som tillhör ett vilande distrikt, tänk på att du kan ansluta dig till ett aktivt distrikt under tiden som ditt eget är vilande. Du kan själv ändra distriktstillhörigheten genom att logga in till medlemsregistret, ändra distrikt i rullningslisten och sedan klicka på Spara. Om du inte vill byta distrikt så tänk på att du ändå är varmt välkommen att delta i många av de aktiviteter som anordnas av exempelvis angränsande distrikt.

Vill du vara med och hjälpa till att göra distriktet levande/aktivt igen, tag kontakt med styrelsen.