Om klubben

GoldWing Club Sweden (GWCS) är en intresse- och märkesklubb för ägare och andra intresserade av Honda Gold Wing motorcyklar. Klubben bildades 1981 och har rikstäckande verksamhet med ca 2000 medlemmar.

Redan i vårt val av motorcykel och klubb har vi gjort ett val i vem vi vill framstå att vara. Vi signalerar omdöme, ansvar och hyggliga medtrafikanter.
Klubbens kännetecken sammanfattas i fyra nyckelord: Samvaro • Säkerhet • Synlighet • Samhörighet

Mer om nyckelorden kan man läsa om under menyn Målbild & Vision.

Som medlem i GWCS tar du del av:

Trevliga vänner och gemenskap, medlemstidningen Guldklimpen med reseskildringar klubbinfo och prylar, lägre träffavgifter, speciella körupplevelser, förmånligt lån till din nya MC, rabatter på t.ex. färjebiljetter, däck, mc-tillbehör och övernattningar.

Klubbprofil och varumärke

GWCS är ett positivt laddat varumärke som inger respekt och förtroende såväl internt som externt. – Det värnar vi mycket om!

Gold Wing har under årens lopp gått från en 1000-kubikare till dagens 1800 som räknas som det lyxigaste, säkraste och mest komfortabla man kan köra på två hjul. Det är en av anledningarna till att de riktigt långa resorna ofta görs bakom styret eller på passagerarplatsen på just Honda Gold Wing.

Säkerheten på nya Honda Gold Wing ligger nu absolut främst för motorcyklar, alla kategorier, med ABS-bromsar och nu också möjlig att utrusta med airbag.

GWCS är ansluten till Gold Wing European Federation (GWEF) med cirka 16.000 medlemmar från sammanlagt 24 länder. Syftet med GWEF är att samordna och ta initiativ till aktiviteter mellan de olika ländernas klubbar. Där beslutas bland annat om standarden på träffarna samt vid vilka tidpunkter de skall arrangeras för att inte kollidera med varandra.

Träffar och distrikt

GWCS anordnar varje år ett antal miniträffar samt en nationell och en internationell Gold Wing-träff. Som medlem i GWCS betalar du en lägre träffavgift än icke medlem. GWCS är indelat i flera distrikt, huvudsakligen länsvis. De flesta distrikt har månadsmöten hela året. Distrikten arrangerar miniträffar på ett antal platser i landet, allt för att Gold Wing-åkarna skall få en chans att träffas oftare. Under mc-säsongen åker medlemmarna på touring tillsammans. GWCS distriktsombud, DO, väljs av föreningsstämman och har som främsta uppgift att lokalt sköta GWCS angelägenheter och aktivera medlemmarna.

Dessutom erhåller du som fullvärdig medlem medlemstidningen Guldklimpen med upp till fem nummer per år, GWCS medlemsmatrikel, medlemskap i GWEF och får även tillgång till GWEF:s helpguide. Guldklimpen är vi mycket stolta över eftersom den troligtvis är Sveriges finaste klubbtidning. Där finns all information du behöver samt en hel del annan trevlig och rolig läsning. Reportage, träffreportage, mek och servicetips, nytt från distriktsombuden är något av innehållet i Guldklimpen. GWCS har även förhandlat fram rabatter inom olika branscher t.ex. bränsle, färjebiljetter och mc-lån.

Medlemsskapskraven i GWCS är att man äger eller är intresserad av Honda Gold Wing motorcykel. Medlemsavgiften är 400 kr för fullvärdig medlem eller 200 kr för stödmedlem per kalenderår. Betalningsperioden är 1 januari till 31 december och avgiften betalas in på plusgiro: 224611-4. Enligt GWCS stadgar skall namn, adress, personnummer och telefonnummer alltid uppges av ny medlem. För fullvärdig medlem som är registrerad ägare till en Honda Gold Wing motorcykel gäller också kravet att fordonskod och registreringsnummer skall anges. Länstillhörighet skall också anges. Det behöver inte vara samma distrikt (län) som där du bor, utan du kan själv välja. Detta underlättar arbetet för våra distriktsombud när information skickas till medlemmarna i distriktet. Yrke och mobilnummer är frivilliga uppgifter. Läs mer här.

GWCS är nu inte så uppstyltat som man kan få för sig när man läser ovanstående. GWCS består av många olika individer i blandade åldrar. Vi har kul och kör, enligt vårt tycke, den finaste och säkraste motorcykel som finns: Honda Gold Wing!

Du är självklart också välkommen i vår gemenskap.