Om klubben

GoldWing Club Sweden (GWCS) är en intresse- och märkesklubb för ägare och andra intresserade av Honda GoldWing motorcyklar. Klubben bildades 1981 och har rikstäckande verksamhet med ca 900 medlemmar.

Redan i vårt val av motorcykel och klubb har vi gjort ett val i vem vi vill framstå att vara. Vi signalerar omdöme, ansvar och hyggliga medtrafikanter.
Klubbens kännetecken sammanfattas i fyra nyckelord: Samvaro • Säkerhet • Synlighet • Samhörighet

Mer om nyckelorden kan man läsa om under menyn Målbild & Vision.

Som medlem i Goldwing Club Sweden (GWCS) tar du del av:

Trevliga vänner och gemenskap,

 

Klubbprofil och varumärke

GoldWing Club Sweden (GWCS) är ett positivt laddat varumärke som inger respekt och förtroende såväl internt som externt. – Det värnar vi mycket om!

GoldWing har under årens lopp gått från en 1000-kubikare till dagens 1800 som räknas som det lyxigaste, säkraste och mest komfortabla man kan köra på två hjul. Det är en av anledningarna till att de riktigt långa resorna ofta görs bakom styret eller på passagerarplatsen på just Honda GoldWing.

Säkerheten på nya Honda GoldWing ligger nu absolut främst för motorcyklar, alla kategorier, med ABS-bromsar och nu också möjlig att utrusta med airbag.

GoldWing Club Sweden (GWCS) är ansluten till Gold Wing European Federation (GWEF) med cirka 16.000 medlemmar från sammanlagt 24 länder. Syftet med GWEF är att samordna och ta initiativ till aktiviteter mellan de olika ländernas klubbar. Där beslutas bland annat om standarden på träffarna samt vid vilka tidpunkter de skall arrangeras för att inte kollidera med varandra.

Träffar och distrikt

GoldWing Club Sweden (GWCS) anordnar varje år ett antal miniträffar samt en nationell och en internationell GoldWing-träff. Som medlem i GoldWing Club Sweden betalar du en lägre träffavgift än icke medlem. GoldWing Club Sweden är indelat i flera distrikt, huvudsakligen länsvis. De flesta distrikt har månadsmöten hela året. Distrikten arrangerar miniträffar på ett antal platser i landet, allt för att GoldWing-åkarna skall få en chans att träffas oftare. Under mc-säsongen åker medlemmarna på touring tillsammans. GoldWing Club Swedens distriktsombud, DO, väljs av föreningsstämman och har som främsta uppgift att lokalt sköta GoldWing Club Swedens angelägenheter och aktivera medlemmarna.

 

Medlemsskapskraven i GoldWing Club Sweden (GWCS) är att man äger eller är intresserad av Honda GoldWing motorcykel. Medlemsavgiften är 400 kr för medlem med tidning eller 200 kr utan tidning  per kalenderår. Betalningsperioden är 1 januari till 31 december. Enligt GoldWing Club Swedens (GWCS) stadgar skall namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer alltid uppges av ny medlem.  Länstillhörighet skall också anges. Det behöver inte vara samma distrikt (län) som där du bor, utan du kan själv välja. Detta underlättar arbetet för medlemsansvariga när information ska skickas till medlemmarna i distrikten.

GoldWing Club Sweden (GWCS) är nu inte så uppstyltat som man kan få för sig när man läser ovanstående. GoldWing Club Sweden består av många olika individer i blandade åldrar. Vi har kul och kör, enligt vårt tycke, den finaste och säkraste motorcykel som finns: Honda GoldWing!

Du är självklart också välkommen i vår gemenskap.