Aktuellt

Medlemsansvarig GWCS informerar

Hej Vi har haft svårigheter med inläsning av medlemsavgifterna för 2022. På grund av detta så har vissa inbetalningar inte registrerats. Den direkta följden av detta är att ett antal medlemmar inte kommer att få sina medlemskort utsända i samband med utskicket av vår...

Redaktör sökes till Guldklimpen

Det finns en oro över klubbens tidning om hur det löser sig med en ny redaktör och huruvida vi medlemmar kommer att få tillgång till någon tidning kommande år 2022. Styrelsen har efterfrågat om intresse i flera forum utan resultat, men det innebär inte att...

Årsmöte Dalawingarna

Kallelse till Dalawingarnas årsmöte Årsmöte kommer av ske i Rättvik söndagen 23 januari kl1500. Platsen är Skolgatu 1 Vikarbyn, Vikarbyns skola. Vägbeskrivning om man kommer söderifrån:Kör ca 7km norr om Rättvik på rv 70. Sväng vänster i korsningen Vikarbyns centrum...

Erfarenhets-berättelse föreningsstämman 2020

På grund av pandemin orsakad av covid-19 så hölls föreningsstämman för år 2020 in capsulum. Styrelsens erfarenhet av detta finns i dokumentet Erfarenhetsberättelse Föreningsstämma 2020.pdf

”Långfärdstrofen” -att skriva ut

Högerklicka på bilden och välj Spara bild som...  

Ny rutin för svar på mejl till styrelsen

Rutin för kommunikation av inkommande mejl till GWCS styrelse. Utifrån beslut att bifalla motion B vid GWCS föreningsstämma och för att säkerställa en bra kommunikation med styrelsen har en policy för mejlsvar till styrelsen i GWCS tagits fram. Inkommande mejl från...

Vi vill ha material till hemsidan!

Vi vill ha material till hemsidan! Vi kan lägga upp i princip vad som helst på GWCS hemsida och varje distrikt har ju sin egen sida på hemsidan där ni kan lägga upp bilder och berättelser och även information om vad som händer eller har hänt i distriktet. Vill ni ha...

Viktigt angående covid-19 och träffar

Vår ordförande Carina har skickat ut en skrivelse rörande anordnande av miniträffar under våren och sommaren 2020. Styrelsen vill ge en rekommendation till hantering av miniträffar, men vill framhålla att det är upp till varje distrikt att fatta beslut....