Medlemsansvarig GWCS informerar

Hej Vi har haft svårigheter med inläsning av medlemsavgifterna för 2022. På grund av detta så har vissa inbetalningar inte registrerats. Den direkta följden av detta är att ett antal medlemmar inte kommer att få sina medlemskort utsända i samband med utskicket av vår...

Redaktör sökes till Guldklimpen

Det finns en oro över klubbens tidning om hur det löser sig med en ny redaktör och huruvida vi medlemmar kommer att få tillgång till någon tidning kommande år 2022. Styrelsen har efterfrågat om intresse i flera forum utan resultat, men det innebär inte att...

Årsmöte Dalawingarna

Kallelse till Dalawingarnas årsmöte Årsmöte kommer av ske i Rättvik söndagen 23 januari kl1500. Platsen är Skolgatu 1 Vikarbyn, Vikarbyns skola. Vägbeskrivning om man kommer söderifrån:Kör ca 7km norr om Rättvik på rv 70. Sväng vänster i korsningen Vikarbyns centrum...