Information med anledning av pandemin orsakad av viruset covid-19

Följande träffar arrangerade av GWCS är redan inställda;
Årsstämman, som skulle ha hållits 27-29 mars
Nationella träffen

Den 5 april 2020 skickade ordföranden ut följande skrivelse till distrikten.

Skrivelse-Miniträffar-2020-Covid-19.pdf

GWCS styrelsens rekommendationer avseende miniträffar 2020!

Styrelsen följer utvecklingen av COVID-19-pandeminden via Folkhälsoskyddsmyndigheten,
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och media samt tar del av de beslut
regeringen fattar enligt inrådan av nämnda myndigheter.

Med bakgrund av den information som lämnas från våra myndigheter vill styrelsen be
eventuella arrangörer av miniträffar under sommaren 2020 att fundera igenom vilka risker
som kan uppstå vid genomförande av en miniträff i den rådande situationen med
Coronapandemin. Framförallt rörande risken för spridning av smitta med särskild tanke på att
många medlemmar kan tillhöra en riskgrupp, och att det kanske inte kommer så många
deltagare på träffen.

För planerade miniträffar under våren och försommaren bör beslut tas omgående för att ge
våra medlemmar besked så att det finns en möjlighet att avboka eventuella boenden med
mera.

Styrelsen uppmanar arrangörer att följa denna rekommendation, dock ligger det slutgiltiga
beslutet hos er som arrangör.

Det är med en viss ledsamhet att årets mc säsong inte blir sig lik. Många av oss har sett fram
emot träffbesök och resmål både inom Sverige och i Europa. Det är därför sorgligt att denna
skrivelse tas fram men dock nödvändig.

Bakgrund till beslut:
Händelser som sammanför många människor kan riskera stor smittspridning. Många av våra
medlemmar tillhör riskgrupper och därför bör GWCS följa våra myndigheters inrådan att
förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med för närvarande över 50
deltagare.

Styrelsen har tagit fram denna rekommendation för att underlätta för er som arrangörer i ert
beslut med avrådan att genomföra miniträff.

Med vänlig hälsning
Ordförande/President för GWCS
Carina Hemmingsson