Välkomna till Harlösaträffen 18-21/5. om ni vet att ni kommer skicka gärna ett mail till Caj vice medlemsansvarig.(Underlättar planeringen för camping gästerna)

Extramöte då det kommit in nya nomineringar till ordförandeposten samt
sekreterareposten till huvudstyrelsen.

Dagordning medlemsmöte Goldwing club skåne 2022-05-20 Harlösa

Om ni inte kan komma på mötet kan ni maila in er röst till mig.
Förtidsrösningen slutar onsdag 17/5-2023 kl:20.00
Min mail är:

Hälsningar

Jimmi Tingstedt