Medlemstidning för Goldwing Club Sweden

Annonser i Guldklimpen

Priser för företag 2018

Helsida: 2 400:- (satsyta 180 x 270 mm) fler bokningar 2 000:-/nummer.
Halvsida: 1 600:- (180×130 mm) fler bokningar 1 400:-/nummer.
Kvartssida: 1 000:- (satsyta 85×130 mm) fler bokningar 800:-/nummer.
Baksidan: 4 000:- (A4 fyrfärg, minus 35 mm. adressfält ). Helår: Anbud.

För svart/vita annonser gäller halva priset.
Passa på att komplettera med en banner på www.gwcs.se!
Kontakta för mer info.
Material skickas direkt till: E – post:

Medlemsannonser:
Radannons till Salutorget införs kostnadsfritt för medlemmar i GWCS. OBS ange medlemsnummer. Är du inte medlem: 200:- inkl. bild max 1/4 sida.

Hur och vart du skickar material till Klimpen!

Text

Text skickas enklast som ett vanligt Word dokument, inga spalter, styckeformat osv. Du kan också skriva texten i ett e-postprogram, eller varför inte för hand, i ett vanligt brev.

Bild

Bilder skickas separat. Infoga inte bilder i worddokumentet.
Digitala bilder: Den bästa lösningen är att ta korten med högsta upplösning (när du får ut minst bilder på ditt minneskort). Om du har tid att vänta, kan du skicka via e-post. Men, de ska inte göras mindre. Har du brännare är det den bästa lösningen, att skicka en foto–CD. Pappersbilder går också bra. Scannar du själv, ställer du upplösningen på minst 300 dpi.

Klipp inte ur broschyrer, skicka inte reklamfoton, och kopiera inte från internet. Sådana foton är i regel skyddade.

Skriv tydligt vem som tagit bilden och gärna en liten bildtext. Vi måste tänka på copyright och upphovsrätten. Tänk på att redaktionen har rätt att dra ner på texter, bilder och innehåll!

Materialet skickas till:
Guldklimpens redaktion.
c/o Lennart von Dahn,
Långängsvägen 8, 371 94 Lyckeby.
E-post: