Hej

Vi måste ställa in månadsträffen på lördag 24/2 p.g.a sjukdom.

Hoppas ni får trevligt på Hylla-träffen i alla fall.