Vi hade uppe denna frågan på mötet 3/10 -21 i Harlösa och alla som var där inkl. styrelsen tyckte att de ska delas ut på möten alternativt att man skickar bud med annan medlem.