Sörmlandswingarnas Dokument

verksamhetsberättelse 2023

verksamhetsplan.2024

Efter att verksamhetsplanen skrevs, har träffplatsen för Internationella träffen i Borlänge ändrats till Tånga Hed Vårgårda! Se ändring på annan plats gällande träffplats