Distriktsombud

Leif Lindwall

0708 830623

 

Vice  DO

Stefan Nordqvist

076 16 22 927

 

Sekreterare

Gunilla Schwab     

0763 748548

 

Kassör

Kenneth Rinaldo

070 2 456 886